^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน


ประกาศผลสอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่


ประกาศผลสอบราคาจ้าง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558

รายละเอียดเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดเทข้างท้าย

ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2559

 

ประกาศผลการสอบราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193