^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน


ประกาศสอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่


เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

1.โครงการ คสล.หมู่ที่ 6

2.โครงการก่อสร้างบร็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 10

ประกาศเมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 3 โครงการ

ประกาศเมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2558

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ 13/07/2558

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193