^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 / ดาวโหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 / ดาวโหลด  

แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 / ดาวโหลด ผด.1
            ดาวโหลด ผด.2 / ดาวโหลด ผด. 5

 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 / ดาวโหลด

 

Share
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193