^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานของ อบต.บ้านปิน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง การรายงาน ผลการดำเนินแผนปฏิบัติระดับจังหวัด รอบ 12 เดือน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง การประเมินแผนทุจริต

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริการส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง การรายงานผล การนำเนินแผนปฏิบัติระดับจังหวัด รอบ6 เดือน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายดำเนินงานป้องกันการทุจริต

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านปิน

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193