^กลับสู่ด้านบน

ของดีตำบลบ้านปิน

พ่นหมอกควัน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

     ทางอค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน นายกยุพลพร วงศ์หลวง จัดทำโครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 12 หมู่บ้าน 1800 หลังคาเรือน รองนายกสาโรจน์ แก้วคำแสนผู้ประสานงาน


 

Share
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์. 054-583193